Talent Concept
Online Recruitment
 
首页 > 人力资源 > 在线招聘
职  位:  *
个人资料: 
姓名: *
性别: *
婚姻状况:
出生日期: *出生日期(如:1978-04-24)
身高: *(cm)(如:填 178)
毕业院校:
学历:
专业:
毕业时间:
户籍地: *
教育经历: 
 学历  起止时间  专业名称  证书  学校名称

* 教育经历必填,且要按上面的格式和发生时间先后填写!
工作经历: 
 起止时间  职位名称  服务单位  工作内容

* 工作经历必填,且要按上面的格式和发生时间先后填写!
联系方式: 
联系电话: *
手机号码:
E-mail地址: *
通信地址:
邮政编码:
上传简历:
   
     
Address:Room 906,Petroleum Mansion,Food Street 1,Zhangjiagang City,Jiangsu,P.R.of China | Contact:Mr. Du Jian| Tel:+86 512 58978702| Fax:+86 512 58978703 | E-mail: export@great-trust.com
Copyright © 张家港宣诚能源有限公司 版权所有All rights reserved.苏ICP备13036717号